ÁREA DE APOIO

A inclusión real da persoa pasa por ofrecer apoio en moitas áreas, entre as que se atopan:

MUNDO LABORAL​

captura
 • Preparación previa ao emprego
 • Busca de emprego
 • Apoio no lugar de traballo
 • Xestión de documentación

EDUCACIÓN E FORMACIÓN​

captura
 • Itinerario formativo
 • Xestión de documentación
 • Soporte educativo na casa.
 • Acompañamento no centro de estudos.

OCIO E COMUNIDADE

captura
 • Oferta de calidade de xogo.
 • Promoción das relacións sociais
 • Participación na comunidade / ambiente
 • Acompañamento de actividades de lecer.

AUTONOMÍA PERSOAIS

captura
 • Realización de procedementos (tendas, administracións …)
 • Mobilidade
 • Coidados persoais (baño, comida, roupa …)