GUÍA DIDÁCTICA

CURSOS

• Vida Independente: Figura del Asistente Persoal

• Emprego con apoio: Preparador de traballo

• Literatura infantil e xuvenil: Historias inclusivos e diversas

• Intervención cos Irmans das persoas con DF

• Desarrollo afectivo-sexual personas con TEA

captura1

Presentación

1.Obxetivos – Efectos esperados

2.Recursos Técnicos

3.Temporalización

4.Tutorías – Seguimento

5.Metodoloxía

6.Avaliación

PRESENTACIÓN

Nesta guía atoparás información sobre as actividades de formación de OUVIR.

Poderás coñecer os recursos da metodoloxía aplicada, o sistema de titorías e a monitorización, a temporalización …

Se tes algunha dúbida ou pregunta, envíanos un correo electrónico a info@ouvirsocial.es e o noso equipo de ensino responderá en 24 h max.

captura2

1. OBXECTIVOS - EFECTOS ESPECIAIS

• Promover o Movemento de Vida Independente dende a formación para a implementación de accións respectuosas e dignas.

• Proporcionarlle ao alumno mellores habilidades e recursos relacionados coa DF dende unha visión social e centrada no centro para o desenvolvemento dos seus proxectos profesionais e persoais.

captura4

• Aumentar o coñecemento e coñecemento sobre Diversidade para a práctica profesional.

• Desenvolvemento de accións profesionais desde un enfoque democrático e digno.

• Mellora da comunicación e uso da linguaxe inclusiva.

• Trae a variedade de realidades en torno á Diversidade Funcional Humana.

2. RECURSOS TÉCNICOS

Para realizar esta formación necesitas:

• Unha computadora con acceso a internet  • Co navegador (Mozilla, Explorer ou Chrome) e conta de correo electrónico • Lector de PDF • Desactivar o bloqueo de ventás emerxentes • Para algunha actividade necesitas un teléfono ou unha cámara para facelo fai algúns vídeos ou fotos

captura5

3. TEMPORALIZACIÓN

Cada curso ten unha duración preestablecida (30h – 50h – 100h …).

Entre a data de inicio e a data de finalización, pode acceder á plataforma educativa en liña co seu propio código as 24 horas do día, os 7 días da semana. O acceso é limitado, o que facilita a organización do estudo.

Somos conscientes de que o alumnado que participa é moi variado e, polo tanto, o tempo marcado para a superación de cada acción formativa está aferenciado de tal xeito que calquera persoa, independentemente dos seus coñecementos previos, poida superalo con bastante tempo.

4. TUTORÍAS - SEGUIMIENTO

Para aclarar calquera contido / actividade ou dúbidas que xurdan e realizar un seguimento individualizado, as tutorías co equipo docente están establecidas de forma privada.

Son feitos por correo electrónico e / ou Skype. O tempo de resposta (de luns a venres, excepto festivos) non supera as 24 h.

Se é necesario, tamén podes facer tutoria por teléfono nun tempo preestablecido.

captura7

5. METODOLOxÍA

Este tipo de formación en liña (asíncrono) ten como principal vantaxe que os alumnos poidan establecer o seu propio ritmo de forma autónoma. Aínda así, desde OUVIR destínase a través das actividades por riba de todo, que a aprendizaxe é significativa.

 

Os bloques temáticos: os módulos normalmente están organizados do seguinte xeito:

• Presentacións co contido para ser lido leer e analizado.

• Material complementario como lecturas, vídeos, enlaces web…

• Casos prácticos para resolver.

• Actividades para evaliar el módulo.

Os máis vellos, ingresando á plataforma virtual, poden acceder a outros recursos como:

• Calendario

• Glosario

• Foros

• Referencias

• Materiales e outros recursos

• Conclusións finais

Ao longo do proceso de formación, o equipo docente acompañará aos alumnos para que o apoien no que necesiten por correo electrónico, teléfono ou Skype.

6. EVALUACIÓN

Todas as actividades de avaliación son propostas como unha ferramenta para que os alumnos poidan poñer en práctica o que se estudou en diferentes bloques temáticos, non como procedementos sinxelos sen fins didácticos. Dependendo do tipo de actividades, marcarase un prazo de entrega e / ou terminación para cada un deles. Para a acreditación final da formación, haberá que presentar un mínimo de actividades como Aptas.

Entre as ferramentas de avaliación e seguimento podes atopar:

• Participación nos foros.
• Actividades complementarias por módulos.
• Exame despois de cada módulo. A maioría son considerados tipo de test.
• Tarefa individual final

O equipo docente estará continuamente presente para darlle apoio e superar con éxito as accións formativas.