Ouvir | Servicios Socioeducativos

OUVIR é un proxecto social que nace da necesidade de avaliar a diversidade funcional humana tanto no aspecto físico como sensorial e cognitivo, garantindo o exercicio do dereito que todo ser humano ten que decidir como queren participar en áreas como o acceso ao emprego , educación, lecer, vida no fogar e na comunidade. En definitiva, elixe como construír a súa propia vida con autonomía e dignidade.

APOIO INTEGRAL PARA A PERSONA

O noso compromiso profesional baséase en garantir e promover a calidade de vida e o proxecto de vida da persoa con diversidade funcional. Cos nosos servizos tratamos de garantir a inclusión real en diversas áreas (emprego, lecer, vida na casa …) en cada etapa da vida, desde a infancia ata a vellez. Todo isto en contacto coa comunidade.

A nosa actividade divídese en :

Mundo de Traballo | Educación e Formación | Ocio e Comunidade| Autonomía Persoal

0
Estefanía
Educadora Social

Colexiado nº 4796

«Seguiremos traballando no que me apasiona, como educador social no campo da diversidade funcional humana» Leer mas…

650.560.724

  • Intervención no contexto comunitario, familiar, escolar e laboral.
  • Especialización docente en Diversidade Funcional e Vida Independiente.
  • Emprego con Apoio.
  • Apoio ao contorno familiar.
  • Ocio inclusivo e de calidad.
  • Emprendemento social, investigación e participación escolar.