OCIO E COMUNIDAD

captura

OCIO E COMUNIDAD

Esta é normalmente unha das áreas que menos se ten en conta, debido á desinformación, cando se trata de esixir unha intervención profesional. Inclúe os apoios que a persoa solicitará no seu tempo libre (independentemente da súa idade). Falamos tanto de simples acompañamentos como de buscar opcións de calidade de xogo e adestramento en habilidades sociais para participar de forma satisfactoria na túa comunidade e nos seus arredores.

Polo tanto, falamos de:

  • Voluntariado
  • Ocio esporádica
    Ocio continuado
  • Coñecemento, aproximación e participación en entidades
  • Documentación relacionada (lea a xestión da documentación)

Voluntariado

Dedicación dunhas horas a actividades non lucrativas de interese para a persoa.

Ocio esporádico

Actividades culturais como concertos, exposicións, obras de teatro, películas … ou actividades deportivas como a carreira, o día da bicicleta …

Ocio continuado

Actividades deportivas como natación, artes marciais, paseos … ou actividades artísticas como clases de pintura, clases de tambor …

Coñecemento, aproximación e participación en entidades

Entidades de posible interese como a biblioteca, clubs de lecer, centros cívicos, asociacións …

Nesta área de apoio, a promoción das relacións sociais é particularmente importante. O ser humano é un ser social e a formación nas habilidades e competencias sociais é a clave para a convivencia positiva e tolerante.