SERVIZO DE ASISTENCIA PERSOAIS

QUE É A ASISTENCIA PERSOAIS?

É un servizo de apoio á vida independente e á promoción da autonomía recoñecida dentro da propia lei e da dependencia.

Permite á persoa con diversidade funcional tomar o control da súa vida e tomar as súas propias decisións.

QUÉ TAREFAS REALIZA O PROFESIONAL?

Adáptase ás necesidades e demandas de cada usuario:

As tarefas de conducción (para levar ou retirar a persoa)

Tarefas de acompañamento (na rúa – facer arranxos), ir de compras, centro de saúde …, en actividades de lecer, no traballo, na casa …)

Tarefas na casa (organización e apoio na casa: uso de electrodomésticos, fabricación de alimentos, tarefas de limpeza …)

Tarefas persoais (autonomía persoal relacionada coa limpeza, roupa, medicación …)

QUÉN PODE BENEFICIARSE DUN AXUDANTE PERSONAL – AP?

Calquera persoa con diversidade funcional que solicite soporte para realizar ou aprender

para realizar as tarefas e actividades da vida diaria por si mesmos.

VANTAXAS RESPECTO A OUTROS SERVIZOS MÁIS COÑECIDOS (por exemplo axuda na casa)

Equipo profesional adestrado en Diversidade Funcional.

Resposta individualizada e personalizada.

Flexibilidade total do tempo

Accesibilidade económica – Contrato por horas traballadas.